Търсене в сайта:

За киселото мляко  |  Технология на производството  |  Сурово мляко

Сурово мляко

Под редакцията на проф. д-р инж. Ж. Симов, ръководител на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“, Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив

Добивът на мляко започва преди 6000 години и дори по-рано.

Най-разпространеното млекодайно животно е кравата, която се среща на всички континенти и в почти всички държави.

Овцата е от изключително значение за страните от Средиземноморието и големи райони от Африка и Азия. Броят на овцете по света надхвърля 1 милиард.

Овчето и козето мляко са източник на евтин и в същото време ценен в биологично отношение белтък.

Състав на суровото мляко от различни животни и човека

Вид

Общ белтък %

Казеин %

Суроватъчен белтък %

Масленост %

Въглехидрати %

Човек

1,0

0,5

0,5

4,5

7,0

Кон

2,2

1,3

0,9

1,7

6,2

Крава

3,5

2,8

0,7

3,7

4,8

Бивол

4,0

3,5

0,5

7,5

4,8

Коза

3,6

2,7

0,9

4,1

4,7

Овца

4,6

3,9

0,7

7,2

4,8

 

КРАВЕ МЛЯКО

Млякото доставя както енергия, така и градивни вещества, необходими за растежа. То  съдържа и антитела, които предпазват младия организъм от инфекции.

Телето се нуждае от 1000 литра мляко, за да порасне, и при примитивните видове крави това е количеството, което произвежда една крава за едно теле. Процесите на селекция коренно променят тези цифри. При някои съвременни породи се стига до млеконадой от 6000 литра мляко на теле. При някои крави може да се стигне и до 14 000 литра.

За да започне една крава лактация (да дава мляко), тя трябва първо да се отели.

Юниците достигат полова зрелост на 7 или 8 месеца, но обикновено не се заплождат, преди да станат на 15–18 месеца. Бременността трае 265–300 дни, в зависимост от породата. Юницата ражда първото си теле на възраст около 2–2,5 години.

Любопитно: Най-старата крава в света – Голямата Берта, умира в ирландското селце Блекуотър на 31 декември 1993 г. на възраст 49 години.

През вимето на кравата е необходимо да циркулират около 800–900 литра кръв, за да се образува 1 литър мляко.

Схема на виме на крава

Отделянето на мляко започва малко преди отелването и продължава около 300 дни.

1 или 2 месеца след отелване кравата може да се заплоди отново. 60 дни преди отелване доенето спира.

С отелването започва нов лактационен цикъл (цикъл на отделяне на мляко). Първото мляко, което кравата отделя след отелването, се нарича коластра. То се различава от нормалното мляко по състав и свойства.

Една крава е способна да дава мляко около 3–5 години.

ДОЕНЕ

Доенето обикновено продължава 5–8 минути.
При съвременното производство на мляко доенето се извършва машинно, с доилни агрегати.

Доялната машина изцежда мляко от вимето посредством вакуум. Основните части на доилната машина са вакуумна помпа, вакуумен съд, съд за събиране на млякото, накрайници и пулсатор.

Вътрешността на накрайниците съдържа гумена тръба, която е подложена на постоянен вакуум от около 50 кРа (50% вакуум) по време на доенето.

Налягането в накрайника се променя периодично от 50 кРа по време на доилната фаза до стойностите на атмосферното налягане по време на фазата на масаж. Двете фази се редуват по време на доенето.

Отпускането на вимето по време на фазата на масаж е необходимо, за да се избегне натрупването на кръв и течност във вимето. Такова натрупване може да бъде болезнено за кравата и да влоши качеството на доилния процес.

Пулсаторът сменя фазата на доене с фазата на масаж с честота около 50–60 пъти в минута.

Доене-механизъм

Система за добив на мляко

Млякото се отвежда от накрайниците през херметизирана система до танк (специално пригоден голям съд) за съхранение на млякото. Автоматична клапа предпазва попадането на прах в системата, в случай че някой от накрайниците се откачи от вимето по време на доенето. Такъв тип система е голямо предимство от хигиенна гледна точка.

Охлаждане на млякото

Ефикасното охлаждане на суровото мляко след доене е най-добрият начин да се предотврати развитието на бактерии в млякото.

Когато излезе от вимето, млякото е с температура 37° С. Прясното мляко от здрава крава на практика не съдържа бактерии.

След като излезе от вимето, млякото трябва да се предпази от замърсяване. Микроорганизмите, които могат да предизвикат разваляне на млякото, са навсякъде – по вимето, по ръцете на дояча, в праховите частици и водните капки във въздуха, по сламата, козината на кравата и в почвата. Често млякото се подлага на филтриране, преди да влезе в танка за съхранение.

Независимо от мерките, които се предприемат, е почти невъзможно млякото да се опази чисто от бактерии. То е отлична среда за тяхното развитие, защото съдържа всички хранителни вещества, от които се нуждаят бактериите. В момента, в който бактериите попаднат в млякото, те започват да се размножават.

Затова млякото трябва да се охлади веднага след като се издои. По време на  съхранението също е важно да се поддържа ниска температура. При увеличаване на температурата дори с няколко градуса над препоръчителната бактериите веднага започват отново да се размножават.

Графика на равитието на бактериите в млякото

В суровото мляко, дори при температура на съхранение 4° С, се развиват т.нар. психотрофни бактерии. След период на аклиматизация от 48–72 часа тяхното развитие става много интензивно. В резултат на този растеж започва разграждане на белтъците и мазнините на млякото, което може да компрометира качеството на продуктите, които се произвеждат от сурово мляко.

Биволско мляко

В света има 150 милиона биволи, от които 145 милиона живеят в Азия. В Индия, Пакистан и Египет 50–65% от целия обем на суровото мляко се добива от биволи. В световен мащаб 17% от млякото е биволско. Биволското мляко се обработва като кравето, но термичната му стабилност е по-ниска.

Биволите в Индия и Пакистан произвеждат само 450–500 кг за един лактационен период, докато в специализирани ферми производството може да надмине 1700 кг, а в Италия – до 3000 кг.

Лактационният период варира от 217 дни в Египет до 270–295 дни в Индия.

Овче мляко

Някои породи овце се отглеждат основно за вълна и месо и се доят рядко, докато други се отглеждат основно за мляко. При някои немски и близкоизточни породи добивът на мляко може да достигне до 500–1000 кг за един лактационен цикъл.

Млеконадоят от една овца може да варира от 0,4 до 2,3 кг на ден, а лактационният цикъл е от 100 до 260 дни, в зависимост от породата.

При равни други условия еквивалент на една крава (като източник на мляко) са 8–10 овце.

Бременността при овцата продължава около 5 месеца, като повечето породи раждат 1–2 агнета годишно.

Козе мляко

Козите са може би първите преживни животни, които са били опитомени, и се срещат почти навсякъде по света. Те оцеляват в райони, които са трудни за обитаване от други животни.

Добивът на мляко варира между 400 и 1300 кг за един лактационен цикъл, а самият лактационен цикъл продължава от 200 до 300 дни.